Jaza kipengele A na B;kisha kama utavutiwa malizia vipengele C,D,E na F