top of page

MFUMO WA MALIPO

              1.Lipa kidogokidogo kwa installments za kila mwezi ambapo

                 (a)Kununua kwa kulipa yote kwa wakati mmoja (cash)

                     Tsh. 10,000 kwa sqm (Discount 10%)

                     Mfano:

                    Size= sqm 700

                    Bei: 700 x 10,000 = 7,000,000/-

                    DISCOUNT: 10% = 7,000,000 x 10% = 700,000

                    7,000,000 - 700,000 = 6,300,000/-

                   (b) Mkopo wa Mwaka Mmoja na Miaka Miwili

                     (i) Mwaka Mmoja
                       Bei = Size × 11,000 
                       Kianzio = Bei÷Miezi 12
                       Mfumo: Tsh. (Bei/12) kila mwezi kwa miezi 12
                       Mfano:  

                       Size = sqm 700
                       Bei : 700×11,000= 7,700,000
                       Kianzio: 7,700,000÷12=641,666

                       Mfumo: Tsh 641,666 kila mwezi kwa miezi 12

                        (ii) Miaka Miwili
                       Bei = Size × 12,000 
                       Kianzio = Bei÷Miezi 24
                       Mfumo: Tsh. (Bei/24) kila mwezi kwa miezi 24
                       Mfano:

                       Size = sqm 700
                       Bei : 700×10,000= 8,400,000
                       Kianzio: 7,000,000÷24=350,000
                        Mfumo: Tsh 350,000 kila mwezi kwa miezi 24

    

                  (c)MIAKA MITATU HADI SITA

                      Anza na 3% kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo kisha iliyobakia ilipwe kwa muda                             unaobakia baada ya kutoa miezi 18 ya awali.

                     

                      (i) Miaka Mitatu

                       Bei = Size × 13,000 
                       Kianzio = Bei×3%
                       Mfumo: Tsh. (Bei×3%) kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                        Kisha: [Bei - (Bei×3%×18)]/Miezi iliyobakia

                       Mfano:

                       Size = sqm 700
                       Bei : 700×13,000= 9,100,000
                       Kianzio: 9,100,000×3%=273,000
                       Mfumo: Tsh 273,000 kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                       

                       Kisha: [9,100,000-(273,000×18)]/(36-18)
                       = 4,186,000÷18
                       = 232,555
                      Tsh 232,555 kila mwezi kwa miezi 18 ya mwisho

                      (ii) Miaka Minne

                      Bei = Size × 14,000 
                     Kianzio = Bei×3%
                     Mfumo: Tsh. (Bei×3%) kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                      Kisha:[Bei - (Bei×3%×18)]/Miezi iliyobakia

                     Mfano:

                     Size = sqm 700
                     Bei : 700×14,000= 9,800,000
                     Kianzio: 9,800,000×3%=294,000
                      Mfumo: Tsh 294,000 kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                     Kisha: [9,800,000-(294,000×18)]/(48-18)
                     = 4,508,000÷30
                     = 150,266
                      Tsh 150,266 kila mwezi kwa miezi 30 ya mwisho.

                     (iii) Miaka Mitano

                     Bei = Size × 15,000 
                    Kianzio = Bei×3%
                    Mfumo: Tsh. (Bei×3%) kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                     Kisha:[Bei - (Bei×3%×18)]/Miezi iliyobakia

                    Mfano: Size = sqm 700
                    Bei : 700×15,000= 10,500,000
                    Kianzio: 10,500,000×3%=315,000
                     Mfumo: Tsh 315,000 kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo

 

                    Kisha: [10,500,000-(315,000×18)]/(60-18)
                    = 4,830,000÷42
                    = 115,000
                     Tsh 115,000 kila mwezi kwa miezi 42 ya mwisho

                     (iv) Miaka Sita

                     Bei = Size × 16,000 
                    Kianzio = Bei×3%
                    Mfumo: Tsh. (Bei×3%) kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                     Kisha:[Bei - (Bei×3%×18)]/Miezi iliyobakia

                    Mfano:

                    Size = sqm 700
                    Bei : 700×14,000=11,200,000
                    Kianzio: 11,200,000×3%=336,000
                     Mfumo: Tsh 336,000 kila mwezi kwa miezi 18 ya mwanzo
                    Kisha: [11,200,000-(336,000×18)]/(72-18)
                    = 5,152,000÷54
                    = 95.407
                     Tsh 95,407 kila mwezi kwa miezi 54 ya mwisho

               

 

           

Mwaka Mmoja
Miaka Miwili
Miaka Mitatu
Miaka Minne
Miaka Mitano
Miaka Sita

Iwapo umevutiwa bofya hapa chini kulipia:-

Tumia fomu hapo chini kujua kiwanja unachokihitaji na kwa mfumo unaotaka kutumia wa malipo kitakua na utaratibu gani:

Tanzanian Diaspora
Bofya Hapa
bottom of page