Masantula - Chanika

Eneo la ekari mbili Chanika Mjini

Mahali Ilipo: Chanika Mjini ,Mtaa wa Masantula

Maelezo: - Eneo lina Maji na Umeme uko karibu
                  - Gari inafika hadi site

                  - Barabara za mtaani zinafikia kwenye eneo

                  - Eneo lina nyumba mbili,moja imekamilika na nyinine bado

                     haijakamilika(iko kwenye linta) ambayo ni fremu za biashara

                  - Eneo limezungushiwa fance ya ukuta

                  - Eneo ni tambarare kabisa.

                  - Linafaa kwa matumizi ya makazi,biashara,shule,

                    hospitali,ufugaji n.k
                

BEI:            - Kwa eneo lote ni Tsh 70,000,000 (Milioni Sabini)

                  - Eneo linauzwa lote kwa pamoja

                  - Unaweza kuanza kulipa nusu

                  - Unaweza kulipa kwa installments miezi 6

MFUMO WA MALIPO:

                - Unaweza kulipia kiwanja kama ifuatavyo:

              1.Lipa hela yote kwa mkupuo mmoja na upewe punguzo la 10%

              2.Lipa kidogokidogo wa installments za kila mwezi ambapo

                 kwa kuanza na 50% deni linalobakia utalilipa ndani  ya miezi 6

               

Kwa maelezo zaidi piga:

                             0713565999  / 0767565999

                             0712780906 / 0769425161

                             

               

Picha za Eneo (Site)

© 2015 - 2021 Makazi Investment Limited . All rights reserved.