Jaza kipengele A na B;kisha kama utavutiwa malizia vipengele C,D na E